Mål

Projektet adresserar det specifika målet att stödja upprättandet av en ny gemensam kvalifikation för att stödja godkännandet av krav, professionalisering och rörlighet av Europas framväxande Arbetsmäklare. Europas PES-er bör hålla jämn takt med allt snabbare förändringar i jobbvärlden, givet deras kärnmandat i att sammanföra unga människor och arbetssökande med lediga tjänster och möjligheter till lärlingstid. Detta har blivit en komplex uppgift, där ‘färdigheter’ sitter stadigt i centrum. Yrkesprofilen av en Arbetsmäklare har tydliga överväganden som måste stärkas på grund av det och detta betonar behovet av att erbjuda formellt erkännande av en allt viktigare yrkesverksamhet.

Att förbereda individer solistiskt för denna roll kräver en bredare kunskap utöver traditionell rådgivning. Projektet ska därför utveckla en ny läroplan program och en gemensam certifieringsmodell som en mobil och överförbar kvalifikation, den Europeiska yrkescertifikatet för Arbetsmäklare, riktmärke till EQF Nivå 6. Riktad till nuvarande aktiva yrkesverksamma, ska läroplanen formges för bedömning mot en specifikt-formgiven serie resultat av jobbaserat lärande, byggd på specificerade kompetenser för att visa kunskap, färdigheter och förståelse. Detta kommer att kompletteras med projektets utveckling av en ny Sammanslutning av Certifieringsmyndigheter för Europeisk Arbetsmäkleri.